Kurs

Velg et av kursene nedenfor.

Mørkekjøring

Dato avtales
Tid avtales

Mellom 1. november og 15. mars må du ha gjennomført mørkekjøring for å kunne øvingskjøre og ta førerprøve. Kurset gjennomføres i tiden september til april.

Trafikalt grunnkurs

Onsdag 10. juni

Kurset går onsdag, mandag, onsdag og er på i alt 10 undervisningstimer.

Over 25 år? Da er du fritatt for deler av grunnkurset.

Førstehjelp

Mandag 8. juni

Som en del av trafikalt grunnkurs er det 4 undervisningstimer om førstehjelp.

Er du fylt 25 år, kan du separat melde deg på førstehjelp.