Kurs

Velg et av kursene nedenfor.

Mørkekjøring

Dato avtales
Tid avtales

Mellom 1. november og 15. mars må du ha gjennomført mørkekjøring for å kunne øvingskjøre og ta førerprøve. Kurset gjennomføres i tiden september til april.

Trafikalt grunnkurs

Tirsdag 20. oktober

Kurset går tirsdag, torsdag, tirsdag, torsdag og er på i alt 17 undervisningstimer.

Over 25 år? Da er du fritatt for deler av grunnkurset.

Førstehjelp

Torsdag 29. oktober

Som en del av trafikalt grunnkurs er det 4 undervisningstimer om førstehjelp.

Er du fylt 25 år, kan du separat melde deg på førstehjelp.